Back
arit google workspace

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ได้เปิดให้บริการอีเมล สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ช่องทางในการใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัย

  1.  เข้าไปที่ URL: http://gmail.nstru.ac.th
  2. เข้าไปที่ URL: http://gmail.com 
  3. เข้าไปที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.nstru.ac.th คลิกเลือกปุ่ม อีเมลมหาวิทยาลัย

คลิบ วิธีการใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และคำถามที่นักศึกษาถามบ่อย รวมถึงวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านมหาวิทยาลัย