ประกาศตารางอบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 62 ปีการศึกษา 1/2565
ปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2/2565
Slide Background
ตารางสอบ12565nstru
exit65-nstru
ปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2/2565
comicon

ศูนย์คอมพิวเตอร์

VIEW MORE
lcicon

ศูนย์ภาษา

VIEW MORE
book-icon

ศูนย์วิทยบริการ

VIEW MORE

WELCOME TO สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาก RACE สู่ ARIT (อะริท).... การพัฒนาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สู่การก้าวต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "ศูนย์กลางความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ปฏิทิน กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13
Jan
อบรม “MANAWORK”
9:00 am - 12:00 pm
ห้อง 1939 อาคาร 19 ชั้น 3
13
May
อบรมทักษะการประชาสัมพันธ์
1:00 pm - 4:00 pm
ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
Jan
View All

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริการที่ทันสมัย ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

FROM BLOG