ประกาศตารางอบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 62 ปีการศึกษา 1/2565
Slide Background
ตารางสอบ12565nstru
exit65-nstru
comicon

ศูนย์คอมพิวเตอร์

VIEW MORE
lcicon

ศูนย์ภาษา

VIEW MORE
book-icon

ศูนย์วิทยบริการ

VIEW MORE

Welcome to สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาก RACE สู่ ARIT (อะริท).... การพัฒนาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สู่การก้าวต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "ศูนย์กลางความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ปฏิทิน กิจกรรม

23
Dec
Build Education Website Using WordPress
8:00 am - 5:00 pm
Chicago, US
View All

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริการที่ทันสมัย ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

FROM BLOG

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
ผู้แต่ง นิภาพร ทองคำชุม
May 25, 2022

การ upgrade node ระบบ Hyper converged infrastructure ด้วย Proxmox

Read More
	ทำความรู้จักกับ Google Meet
ผู้แต่ง วนิดา กิจบรรณ
May 25, 2022

จัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม MENDELEY

Read More
โปรแกรม Video Editor ฟรีๆ บน Windows 10 part1
ผู้แต่ง คุณากร วงษ์รวยดี
May 25, 2022

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

Read More