Back

eduroam

eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้

eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Provider) สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันอื่น

บทความวิธีการการตั้งค่า และวิธีการใช้งาน

วิธีการตั้งค่า windows 10 เพื่อใช้งาน WiFi eduroam ตอนที่ 1

วิธีการตั้งค่า windows 10 เพื่อเข้าใช้งาน wifi eduroam ป็น wifi ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและ UNINET ทำให้ท่านสามารถใช้งาน wifi ที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่มี wifi eduroam

วิธีการตั้งค่า windows 10 เพื่อใช้งาน WiFi eduroam ตอนที่ 2

หลังจากจบตอนที่1 ไป เราก็ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า windows 10 เพื่อใช้งาน wifi eduroam กันแล้วนะครับ มาในตอนที่ 2 จะแนะนำการเชื่อมต่อ wifi eduroam มาเริ่มกันเลยครับ

การตั้งค่า windows 10 เพื่อเข้าใช้งาน WiFi NSTRU-Smart

WiFi NSTRU-Smart

แนะนำการตั้งค่า windows 10 เพื่อเข้าใช้งาน wifi ของมหาวิทยาลัยชื่อ NSTRU-Smart สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการใช้งาน wifi ของมหาวิทยาลัยท่านจะเห็นว่าเราให้บริการ wifi NSTRU-WiFi eduroam NSTRU-Smart